Apartmanska stambena zgrada

Pula, Krnica (2002) Višestambena zgrada u kojoj svaka stambena jedinica ima privatnu intimnu vanjsku terasu.
Apartmanska stambena zgrada

Stambena zgrada projektirana je na način da se uklapa u postojeću konfiguraciju djelomično strmog terena na način da je presjek riješen poluetažama. Postignuto je proširenje unutarnjeg prostora na prostor vanjskog boravka (terase) i osigurane lijepe vizure prema moru svakoj stambenoj jedinici. Prostor komunikacije strogo je odijeljen od privatnih terasa kako bi se omogućio potpuni mir i meditacija u predivnom krajoliku. Arhitektonski izraz i korišteni materijali pomno su birani sa ciljem idealnog uklapanja u kultivirani okoliš. 

Galerija slika