Hotel

Okolica Plitvičkih jezera (2013) "Drveni" hotel je zamišljen kao kompozicija organizirana po principu "češalj" na kosom terenu.
Hotel

Hotel je projektiran na kosom terenu sa zahtjevanim visokim standardom u pogledu kategorizacije, smještajnog kapaciteta i sadržaja. Zahtjev za smještajem većih otvorenih prostora u sklopu društvenog trakta (kao što su bazenska dvorana, konferencijska dvorana, dvorana za fitness i sl.) rezultat je koncepcije organizacije prostora i kombinacije armiranobetonske i drvene konstrukcije. Tri smještajna trakta projektirana su paralelno sa slojnicama terena, a okomito na društveni trakt, zbog čega je poluukopani dio izveden kao armiranobetonski, a nadzemne etaže kao drvena konstrukcija. Takvim koncepotom položaja na parceli omogućene su kvalitetne vizure. Stapanjem zelenog krova garaža sa terenom i direktnim pristupom sa terena na glavni krov omogućeno je formiranje tematskih vrtova, a time i uvođenje novih društvenih sadržaja na otvorenom.

Galerija slika