Obiteljska kuća

Pag (2005) Dvoetažna građevina za povremeni boravak sa dvije stambene jednice.
Obiteljska kuća

Kuća je zamišljena kao individualna dvoetažna građevina sa jednom stambenom jedinicom u prizemlju i jednom na katu. Osnovna nit vodilja prilikom projektiranja bila je osigurati pogled prema moru, te proširenje dnevnih prostorija na vanjski prostor terase u prizemlju i na katu. Naglasak je bio na strogom odvajanju glavnog reprezentativnog ulaza od gospodarskog. S obzirom na konfiguraciju terena  projektirana je garaža (6 PGM) sa zelenim krovom kao hortikulturno uređenom površinom.

Galerija slika