Stambena zgrada

Zagreb, Stolačka (2003) Višestambena zgrada sa 5 stambenih jedinica zamišljena je kao dvojna građevina.
Stambena zgrada

Mala i uska parcela odredila je izduženi oblik i etažnost zgrade. Dvojna građevina izvedena je sa zrcalnim tlocrtom i zajedničkim stubištem. Stanovi su projektirani na način da se ostvari trostrana orijentacija. U podrumu je zamišljena garaža do koje se pristupa vanjskom rampom. Jedinstvena kompozicija pročelja postignuta je uklapanjem izdužene stolarije, segmenata drvene obloge u odnosu na etics sustav, i drvene ograde pažljivo proporcioniranih lođa.

 

 

Galerija slika