Stambena zgrada

Zagreb, Bijenik (2004) Višestambena zgrada čije su jedinice organizirane na poluetažama.
Stambena zgrada

Novu višestambenu građevinu bilo je potrebno smjestiti unutar izgrađenog susjedstva. Projektirani su komforni stanovi na poluetažama do kojih je pristup bio osiguran sa natkrivenog vanjskog stubišta sa kojeg se ulazilo na etažu ili poluetažu.