Stambeno poslovna zgrada

Zagrebačka (2006) Stambeno poslovna zgrada smještena je na križanju triju frekventnih prometnica.
Stambeno poslovna zgrada

Tlocrtni oblik proizašao je iz uvjeta lokacije. Zgrada je projektirana u 7 etaža, od kojih je jedna podrum sa garažom sa spremištima, u prizemlje je predviđeno za poslovni prostor i 2 stana projektirana prema standardima za osobe s posebnim potrebama. U centralnom dijelu zgrade planirano je zajedničko dvokrako stubište. Karakteristična etaža (I, II, III kat) projektirana je sa 6 stanova/stubište, IV kat ima 5 stanova/stubište, a potkrovlje sadrži 3 stana/stubište.

Galerija slika