Energetska obnova i energ. certifikat

U tijeku je subvencioniranje energetske obnove obiteljskih kuća gradova i općina.
EC

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Dosadašnji način subvencioniranja energetske obnove obiteljskih kuća koji se je provodio na području gradova,općina i županija provodit će od 2015 do 2020 g. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po objavi natječaja.

Naime, Program energetske obnove obiteljskih kuća koji je donijela Vlada 2014. godine trenutno je u fazi prilagodbe, kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja obiteljskih kuća na razini cijele Hrvatske.
Procedura prijave za dodjelu bespovratnih sredstava će biti izmijenjena i građani će se ovaj put prijavljivati direktno Fondu, a uz prijavu će biti potrebno dostaviti i dokumentaciju o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće, umjesto projekt na razini glavnog projekta, što je bio slučaj prošle godine.
Objava Javnog poziva namijenjenog građanima planirana je nakon usvajanja Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Očekuje se kako će ovakva procedura olakšati i ubrzati provedbu Programa te ujedno smanjiti troškove zainteresiranim građanima.
Naime, energetski certifikator kojeg odaberu građani imat će obvezu izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivosti kuće za sufinanciranje te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete (prebivalište, vlasništvo i legalnost kuće). Ukoliko kuća zadovoljava uvjete, certifikator izrađuje prvi energetski pregled te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijavne dokumentacije. Nakon završene energetske obnove obiteljske kuće, izrađuje se završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat, a cjelokupni trošak certifikatora podmiruje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

INFORMACIJE o energetskoj obnovi obiteljskih kuća možete dobiti svakim radnim danom od 9-15 sati na besplatnoj info liniji Fonda 0800 200 170 ili upit možete proslijediti mailom na obiteljske-kuce@fzoeu.hr

REGIO PROJEKT d.o.o. (ovlašten za provedbu energetskog pregleda i energetski certifikat ) prijavio se na Fond te uključio u provedbu Programa, energetske obnove obiteljskih kuća.

Lista energetskih certifikatora bit će javno dostupna na stranicama Fonda te će građani s te liste odabirati ovlaštene osobe koje će provesti predviđene aktivnosti u svrhu prijave i povlačenja sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

NAŠ URED U MOGUĆNOSTI VAM JE PONUDITI IZRADU POTREBNE DOKUMENTACIJE .

Uz potrebnu dokumentaciju i tehnička svojstva poseban naglasak stavljamo na savjetovanje pri odabiru, boja, obloga, materijala i zaštite od prekomjerne insulacije, a sve u svrhu uz energetsku učinkovitost i estetskog poboljšanja pročelja zgrade.

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, a sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Zašto se provodi?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Također je kupcu nekretnine omogućen uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.

Što je energetski razred zgrade?

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

Osim za stanove manje od 50 m², od 01.07.2013. energetski certifikat je potreban ako se zgrada ili dio zgrade prodaje, dok u slučaju najma rok je pomaknut na 01.01.2016. godine. Nekretnina se od 01.01.2014. ne može oglašavati u medijima ako nema valjan energetski certifikat, koji je napravila ovlaštena tvrtka.

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Kakav je postupak izrade energetskog certifikata?

Kada se radi o novogradnji obaveza je investitora da naruči energetski certifikat izrađen na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. U tom slučaju nije potreban izlazak na teren, jer zgrada još nije u funkciji.

Sve zgrade za koje je podnesen zahtjev za potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, iza 31.3.2010., uporabnu dozvolu mogu dobiti tek nakon energetskog certifikata.

Kod postojećih zgrada inženjeri moraju prvo izaći na objekt, napraviti energetski pregled stana ili zgrade, izraditi potrebne proračune sa detaljnim izvješćem koje se šalje Ministarstvu, te izdati certifikat. Obim posla je nekoliko puta složeniji nego kod novogradnje.

Energetski certifikat se kupcu daje u 2 primjerka, a rok važenja mu iznosi 10 godina. Ovjeren je od strane ovlaštenog certifikatora i ima svoj broj, pod kojim se kasnije uvodi u registar Ministarstva.

Pravna regulativa koja se bavi energetskim certificiranjem zgrada

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
Narodne novine 36/10

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
Narodne novine 113/08, 89/09